Zwrot opakowań

Zwrot opakowań po substancjach niebezpiecznych

separator o nas
zwrot opakowań zdjęcie

Dbając o środowisko naturalne oraz zgodnie z Ustawą dotyczącą obowiązku zwrotu opakowań po substancjach niebezpiecznych (Dz.U. Nr 63 z 2001 r. poz. 638 ze zmianami), wdrożyliśmy prosty system odbioru pustych opakowań.

Opakowania kaucjonowane

Kaucje pobieramy za opakowania, w których znajdują się substancje niebezpieczne tzn.:

  • substancje bardzo toksyczne
  • substancje toksyczne
  • substancje rakotwórcze kat. 1 i 2
  • substancje mutagenne kat. 1 i 2
  • substancje działające szkodliwie na rozrodczość kat. 1 i 2
  • substancje niebezpieczne dla środowiska.

Placówki dydaktyczne i instytucje zajmujące się badaniami naukowymi wypełniają oświadczenia, które zwalniają je z naliczania kaucji.

Kaucja zostanie zwrócona po przyjęciu przez nas odpadów opakowaniowych po środkach niebezpiecznych, na podstawie wypełnionych dokumentów:

Kaucja nie będzie zwracana, jeśli wcześniej nie została zapłacona.

Kaucja jest zwracana przelewem na konto Klienta.

Opakowania niekaucjonowane

Warunki przyjęcia pustych opakowań:

Opakowania musza być:

  • szczelnie zamknięte oryginalnymi zamknięciami i czyste z zewnątrz
  • oznakowane oryginalnymi etykietami
  • opakowania szklane zapakowane w opakowania transportowe (karton, styropian).

Wymagane dokumenty:

Prosimy o wypełnienie i dołączenie do pustych opakowań poniższych dokumentów:

– wykaz zwracanych pustych opakowań

– karta przekazania odpadu

– masy opakowań

 

Puste opakowania należy dostarczyć do:

ELEMENT

ul. Chmaja 4

35-021 Rzeszów